Poprawa jakości powietrza: skutki dla zdrowia człowieka

Poprawa jakości powietrza: skutki dla zdrowia człowieka

Celem działań podejmowanych przez Think Tank Fundacja #13 Centrum Zmian Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju wspólnie z naukowcami z Politechniki Warszawskiej jest wspieranie poprawy jakości powietrza w wybranych województwach w Polsce. W zakresie obecnie zrealizowanego projektu znajdowały się m.in. ocena tzw. skutków zdrowotnych występujących w wyniku narażenia na zanieczyszczenia powietrza w środowisku zewnętrznym.

Celem końcowym niniejszego projektu było opracowanie symulacji dot. zmiany obecnej jakości powietrza (w wyniku podjętych zmian infrastrukturalnych, energetycznych, prawnych) oraz w związku z tym redukcji występowania negatywnych skutków zdrowotnych wśród populacji m.in. mieszkańców gmin Dolnego Śląska i województwa łódzkiego.

Jednocześnie kluczowym dążeniem Fundacji jest wspieranie samorządów w poprawie jakości środowiska, dlatego gorąco liczymy na współpracę również po zakończonym projekcie.

Projekt był finansowany ze środków KR Foundation.

[Rysunek z miniatury: źródło: Francis Ries „Wood Smoke Intake Fraction for Metro Vancouver” BC Lung Air Quality & Health Workshop – 28/03/08]