Zajęcia nurkowe z elementami edukacji ekologicznej dla dzieci

Zajęcia nurkowe z elementami edukacji ekologicznej dla dzieci

Program zajęć był realizowany jest zgodnie z zasadami piramidy zapamiętywania – czyli dzieci będą bezpośrednio zaangażowane w proces poznawczy w trakcie zajęć nurkowych.

Oprócz wiedzy o środowisku podwodnym, zasadach ochrony środowiska dzieci miały możliwość zapoznania się z podstawowymi zjawiskami fizycznymi, a także nauczyły się rozpoznawać i właściwie reagować na działanie podwyższonego ciśnienia w wodzie.

Cele zajęć nurkowych dla dzieci:

• Rozwinięcie w dzieciach umiejętności pracy w niewielkich zespołach, rozwinięcie zaufania do partnera oraz nauczenie odpowiedzialności za partnera.
• Rozwinięcie w dzieciach umiejętności pracy w niewielkich zespołach, rozwinięcie zaufania do partnera oraz nauczenie odpowiedzialności za partnera.
• Nauczenie dzieci funkcjonowania w obcym środowisku w sposób nieinwazyjny i nienaruszający ekosystemu podwodnego.
• Nauka zasad ochrony środowiska podwodnego i uświadomienie zagrożeń powodowanych przez człowieka.
• Rozwinięcie wrażliwości na niepożądane zmiany zachodzące w środowisku podwodnym i wykształcenie odruchów zmierzających do eliminowania tych zagrożeń.
• Wzmacnianie świadomości w zakresie poszanowania zasobów wodny słodkiej, jako deficytowego zasobu na terytorium Polski.

Zajęcia odbywały się na pływalni #Białołęckiośrodeksportu w soboty i niedziele od godz.11 do godz.15.